HR Kveikur är halvdjup gångartssadel som ger bra support för ryttarens säte och tillsammans med dom anatomiska knästöden ger den väldigt bra stöd för skänkeln, även för er med längre överskänklar. Den är skuren i sätet för att vara något smalare i “midjan”. Den är designad för att ge bra stöd i en lodrät sits åt ryttaren , men även ge frihet och support för hästen.

Kveikur ger en “close-contact”-känsla, med dom plana bossorna och deras öppna vinkel så ligger den bra på många typer av hästar. (inte takformad)

Latexbossan är utskuren fram för att underlätta rörelserna genom bogpartiet.

Kveikur har en flexibom för att främja ryggens rörelseförmåga och det är även utbytbara koppjärn, vilket ger en mer flexibilitet vad gäller bomvidd.

The HR Kveikur is a semi-deep saddle that provides good support for the rider’s seat and with the anatomical knee rolls it provides very good support for the leg, even for those of you with longer femurs. It is created in the seat to be slightly narrower in the twist. It is designed to provide good support in a vertical seat for the rider, but also provide freedom and support for the horse.

Kveikur gives a close-contact feeling, with the flat panels and their open angle and it fits well on many types of horses. (not roof-shaped)

The latex panels in front is cut out  to facilitate movement through the shouldersection.

Kveikur has a flexible gullet to promote the mobility of the back and there are also replaceable gullets, which gives more flexibility in terms of width.