HR Blida är en bomlös sadel, med mjuk sits och stora stabila stöd för ryttarens skänklar. Den fördelar trycket väl med hjälp av de välformade och stabila bossorna. Fram i framvalvet finns ett mindre koppjärn för att avlasta manken. Blida har även bra kanal för ryggradens rörelsefrihet.

Finns i 16″ , 16,5″ , 17″, 17,5″ och 18″

HR Blida is a treeless saddle, with a soft seat and large stable support for the rider’s legs. It distributes the pressure well with the help of the well-shaped and stable panels. At the front of the pommel there is a smaller gullet to relieve the construction of the width. Blida also has a good tunnel for freedom of the movements of the spine.

 

Available in 16″, 16.5″, 17″, 17.5″ and 18″